Ved säljes
Sandviks Gård
HEM | BESTÄLLNING | VÄGBESKRIVNING | TRANSPORT | VEDINFO

  Fukthalt
  Energimängd
  Ekonomi
  Volymenheter
  Miljö
  Sotning
  Länkar
  Ekonomi

Vedeldning är ett bra alternativ ekonomiskt sett. Så här mycket kan bränslet kosta för att värma en villa ett år med olika energislag:

Avser en villa som förbrukar 23 000 kWh energi per år för värme och tappvarmvatten.

Olja: 37 810 kr
El: 25 300 kr
Pellets: 15 621 kr (85% verkningsgrad)
Ved: 12 988 kr (modern panna, 85% verkningsgrad)
Ved: 15 771 kr (gammal panna, 70% verkningsgrad)

Bränslepriserna kan variera med tiden och över landet.

Förutsättningar:
1 m3 olja = 9980 kWh x 80% verkningsgrad = 7984 kWh (ett oljepris på 13 125 kr/m3 ger 1,64 kr/kWh)
1 kWh el kostar 1,10 kr/kWh (42 öre plus överföringsavgift, skatt och moms)
1 ton pellets = 4800 kWh och 2 771 kr/ton
1 m3t ved = 1250 kWh, 1 m3t = 1,5 m3s, 400 kr/m3s

Ovanstående priser gäller november 2011


Sandviks Gård . 615 91 VALDEMARSVIK . 0123-101 00 . info@sandviksved.se