Ved säljes
Sandviks Gård
HEM | BESTÄLLNING | VÄGBESKRIVNING | TRANSPORT | VEDINFO

  Fukthalt
  Energimängd
  Ekonomi
  Volymenheter
  Miljö
  Sotning
  Länkar
  Energimängd

Olika typer av ved har olika energiinnehåll.

Trädslag       Energiinnehåll kWh/m3f
Bok, Ek 2700
Björk 2600
Tall, Al 2100
Gran 2050
Asp 2000

kWh/m3f = kilowattimmar per fastkubikmeter

Trädslag       Motsvarande 30m3t björk
Bok, Ek 29
Björk 30
Tall, Al 37
Gran 38
Asp 39

m3t = kubikmeter travat mått


Sandviks Gård . 615 91 VALDEMARSVIK . 0123-101 00 . info@sandviksved.se