Ved säljes
Sandviks Gård
HEM | BESTÄLLNING | VÄGBESKRIVNING | TRANSPORT | VEDINFO

  Fukthalt
  Energimängd
  Ekonomi
  Volymenheter
  Miljö
  Sotning
  Länkar
  Sotning

Det är viktigt att vara noggrann med sotningen av vedeldade pannor. Hur ofta man bör sota beror på vilken utrustning man använder och hur aktivt man eldar. För specifik information om respektive anläggning kan man kontakta kommunens sotarmästare.

Det är också lönsamt att ekonomisota pannan några gånger i månaden under eldningssäsongen. Ju längre tid det dröjer mellan ekonomisotningarna, desto sämre blir anläggningens verkningsgrad och därmed ekonomin. Ekonomisotning innebär att man borstar rent förbränningskammaren samt pannans rökkanaler med en borste eller skrapar rent väggarna med sotraka för att få bort dom små beläggningar som bildas under förbränningen. Finns det tuber i pannans rökkanal så kan turbulatorerna tas bort och borstas rent och tuberna rengöras med en tubviska.

Ta för vana att då och då kontrollera förbränningen i pannan, är förbränningen bra så får askan som samlas på botten ljusgrå färg. Om man har en rökgastermometer installerad så ser man enkelt när det är dags för en rengöring av pannan. Rökgastemperaturen brukar oftast bli högre när det bildas sot och aska i pannan. När temperaturen ökat 50 grader är det dags för en ekonomisotning.

Kom ihåg att aska från pannan innehåller glödrester även efter mycket lång tid. Var noga med att aldrig förvara aska i något brännbart kärl.

Ju lägre rökgastemperatur man har desto mindre förluster till kråkorna. Men se upp för kondens i rökkanalen om rökgastemperaturen vid pannan är lägre än 150 grader.

Skorstensfejarmästare   Kontakt  
Valdemarsviks Sotning & Vent.service 0123-106 50
tommy.samuelsson@home.se
Söderköpings Sotning & Ventilation 0121-125 15
sotning@telia.com
Norrköpings Sotning & Ventilation 011-31 24 20
info.nsv@telia.com


Sandviks Gård . 615 91 VALDEMARSVIK . 0123-101 00 . info@sandviksved.se